Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)

January 09 2018

chameleon
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk

November 21 2017

2601 e2ab 390
Reposted fromclitoris clitoris viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
There are some disasters you just don’t see coming. No matter how carefully you plan. A little surprise that changes everything. In surgery, we call it a complication. In life, it’s a catastrophe. 
— Grey's Anatomy
Reposted frommefir mefir
chameleon
5496 b2c0 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamefir mefir
chameleon
4188 babc 390
Reposted fromnazarena nazarena viamefir mefir
chameleon
2586 1e9c 390
Reposted fromblackcandy blackcandy viamefir mefir
chameleon
4564 399a 390
Reposted fromtelewizja telewizja viajointskurwysyn jointskurwysyn
9788 4d88 390
Reposted fromdivi divi
chameleon
1811 9441 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaAmericanlover Americanlover
chameleon
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
5378 dafd 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 19 2017

chameleon
the museum of tears
chameleon
3013 727f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
6643 97b4 390
chameleon

November 17 2017

8675 d4e2 390
Reposted fromdivi divi
chameleon
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl