Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

chameleon
the museum of tears
chameleon
3013 727f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
6643 97b4 390
chameleon

November 17 2017

8675 d4e2 390
Reposted fromdivi divi
chameleon
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
0137 70ed 390

eredion:

This. This is what I want to experience one day before I die.

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon

November 06 2017

9399 e768 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
1840 d84a 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
0535 e780 390
chameleon
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
chameleon
8193 ad0d 390
Reposted fromkaiee kaiee viahouseofpain houseofpain
chameleon
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
4197 26d9 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
7747 f3a0 390
chameleon
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4326 5b35 390
Reposted frombrumous brumous viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl