Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

chameleon
Nie mam odwagi by się zabić, a bardzo chciałabym ją mieć...

April 28 2018

chameleon
chameleon
0113 29a1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
2273 03dd 390
chameleon
0336 92dd 390
chameleon
chameleon
chameleon
3348 596e 390
J.L. Wiśniewski
chameleon
7960 b77e 390
Reposted fromdoedeer doedeer viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
chameleon
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
3816 bf5b 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
chameleon
3331 e885 390
6449 4b24 390

pumpkinspicepunani:

peashooter85:

Modern technology is making us anti-social!

It’s almost like people would rather not talk to every random stranger they see in public.

chameleon
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: "Co nowego?"możesz odpowiedzieć tylko: "Nic nowego".
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
chameleon
Mam wrażenie, że gram w jakąś grę, której reguł już nie znam. I te reguły są ustalane przez ludzi, których nie znam. I jakoś nie lubię. I jeśli się teraz nie wycofam, to będę w to grał do końca życia. I będą mnie tak pierdolić do końca życia.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
chameleon
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
chameleon
5063 a2bc 390
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
4529 bebf 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl