Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

chameleon
I co ja mam zrobić?
Skoro nie potrafię Ci powiedzieć, że Cię kocham...
6 lat razem.
To chyba zaczęło się jednak za wcześnie.
Zależy mi, ale chyba tylko z przyzwyczajenia...
Jak poznać czy kogoś się nadal kocha, czy już nie?
chameleon
3112 31bb 390
chameleon
3024 12ea 390
chameleon
6245 e07f 390
chameleon
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
chameleon
9473 53a2 390
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 20 2017

chameleon
chameleon
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
chameleon
chameleon
2482 6e3e 390
chameleon
9535 69f8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadyamihokee66 dyamihokee66

June 02 2017

chameleon
8682 9a64 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
chameleon
you need faith for forgiveness
— Tiffanie DeBartolo, God-Shaped Hole
Reposted frommefir mefir
chameleon
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
chameleon

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
chameleon
Reposted fromnaich naich viahouseofpain houseofpain
chameleon
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 22 2017

chameleon
chameleon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl